Skip to content

Vi prosjekterer
elektro for fremtiden

Våre dyktige medarbeidere har elektro rådgivning i sitt dna, og gjør dine prosjekter oversiktige og klare for fremtidens utfordringer.

om oss

Vi skaper din elektro fremtid

Vi er over 15 dyktige medarbeidere med spesialkompetanse innen elektrorådgivning.

Hvem er våre kunder?

Våre kunder er prosjektlederfirmaer, hovedentreprenører, elektroentreprenører, arkitekter og byggherrer, innenfor privat og offentlig sektor.

Hva er våre arbeidsfelt?

Vi utfører tjenester innen rådgivning, tilstandsvurderinger, Teknisk prosjektledelse og prosjektering innenfor Elektro, IKT og AV

SVAKSTRØM / IKT

Brannalarm Tyverialarm Adgangskontrollanlegg Kameraovervåkning / ITV Datanettverk Styring, regulering og overvåkingsanlegg.

STERKSTRØM

Ordinær sterkstrøm Belysningsanlegg UPS/Generatoranlegg ENØK Tilstandsvurdering Varmeanlegg

AV

Lyd-, bilde- og styresystemer Business/ privat/ scene/ visning Integrasjon mot ITB Kalibrering