Skip to content

Tjenester

Vi utfører tjenester innen rådgivning, tilstandsvurderinger, Teknisk prosjektledelse og prosjektering innenfor Elektro, IKT og AV

Hvem er våre kunder?

Våre kunder er prosjektlederfirmaer, hovedentreprenører, elektroentreprenører, arkitekter og byggherrer, innenfor privat og offentlig sektor.

Vi utfører rådgivning, tilstandsvurderinger Teknisk prosjektledelse og prosjektering innenfor Elektro, IKT og AV.

Vi leverer prosjektering og rådgivertjenester
innenfor disse hovedfeltene

Svakstrøm / IKT
Sterkstrøm
AV

Våre offentlige godkjennelser omfatter sentral godkjenning i relevante grupper hos BE.

Vi er registrert som elektroplaneleggere hos Produkt og El-tilsynet